Groups           Berlaarse Oldtimer Motorvrienden vzw          Groups

vrijdag 2 november: Ledenvergadering         -          zondag 18 november: BOM deelname VROM warmste rijopleiding         -          vrijdag 7 december - BOM Veilingavond